Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Fotobond Afdeling Brabant-West (ABW), versie 1.0 ingesteld per 25 mei 2018.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Aangesloten fotoclub(s)
 • Lidmaatschapnummer
 • Ingangsdatum lidmaatschap
 • Datum beëindiging lidmaatschap

Uitvoering van de overeenkomst (vanuit de NL Fotobond)

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en maximaal tot 1 jaar daarna.

 • Secretariaat FB ABW
 • Communicatie FB ABW

Versturen digitale nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Toestemming

Gedurende lidmaatschap bij een aangesloten fotoclub of individueel lidmaatschap tot maximaal 1 jaar na uitschrijven.

 • E-marketingtool Mailchimp, hiermee heeft Fotobond ABW een verwerkings-overeenkomst afgesloten)

Communicatie over belangrijkste activiteiten Fotobond ABW

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Naam Fotoclub

Uitvoerings-
overeenkomst

Zolang de gegevens gedeeld zijn met de NL fotobond als zijnde secretariaat aangesloten fotoclub.

 • Secretarissen aangesloten fotoclubs

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies 
  (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Communicatie omtrent cursussen gegeven vanuit de Fotobond ABW

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

 • Secretariaat Fotobond ABW

Plaatsen foto op website[1]

 • Voornaam
 • Achternaam

Toestemming

Zolang de foto op de website zichtbaar is.

 • Bezoekers website

Vermelden winnaars van de door de fotobond ABW georganiseerde wedstrijden

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Naam fotoclub

Toestemming

Zolang de foto op de uitreiking/expositie en/of website zichtbaar is.

 • Bezoekers medium waar uitslag wedstrijd getoond wordt

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers wordt bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig  indien het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Dit onderdeel heeft enkel betrekking op de website van Fotobond ABW (http://www.fotobond-abw.nl).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Fotobond ABW uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Fotobond AWB met u heeft, tenzij de Fotobond ABW wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Fotobond ABW te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Fotobond ABW op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Fotobond ABW deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Fotobond ABW hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Fotobond ABW treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Fotobond ABW. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Fotobond ABW raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Fotobond ABW past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Fotobond ABW raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Fotobond ABW er alles aan doen u via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Fotobond ABW wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Secretariaat Fotobond ABW
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

[1]
 Wanneer personen zichtbaar herkenbaar op de foto zijn, wordt deze foto enkel geplaatst wanneer de maker impliciete of expliciete toestemming van deze persoon kan overleggen.