Bestuursleden Fotobond afdeling Brabant West

Voorzitter Bart Zandbergen    
Secretaris Arie Sweegers    
Penningmeester Jan Versteeg    
Bestuursleden

Henk van den Anker
Wilco van Bragt
Gerard Smulders
Monique de Zwart

 

 

 Bestuursvergaderingen

De huidig geplande bestuursvergaderingen van de afdeling Brabant West vinden in 2020 plaats op:

 - 25 augustus van 19:30 tot 21:30

Agendastukken voor de vergadering kunnen tot een week van te voren worden ingebracht via de secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ALV 2020

De Algemene Leden Vergadering van de afdeling Brabant West, de ALV, die woensdag 19 februari in De Boodschap in Rijen gehouden werd, droeg over het algemeen een positief karakter. Dat kwam natuurlijk doordat er geen harde noten te kraken waren, er weer veel activiteiten op de rit staan en de financiële positie positief is.
Voorzitter Bart Zandbergen kon bijna exact om 20.00 uur de 30 aanwezige leden uit de afdeling - we hebben 51 clubs (!) - welkom heten.

De voorzitter kon mededelen dat de huidige secretaris Gerard Smulders zal worden opgevolgd door Arie Sweegers. De nog zittende secretaris blikte terug op het jaar 2019. En de nieuwe secretaris stelde zich netjes voor. Vervolgens was het woord aan bestuurslid Monique de Zwart die het activiteitenprogramma voor 2020 ontvouwde.

Zo zijn er dit kalenderjaar de Studiedag AV, was een rondleiding in het FOMU voor Vanfleteren gepland (was helaas geen belangstelling voor), deze ALV, de cursus Fotobespreken, de cursus Jureren, de cursus Portfolio, avondmodules Series maken en Compositie bij clubs, de BFW-bespreking, Foto Regionaal, de nieuwe Arca-online wedstrijd en de Benevisie in Etten-Leur. Bovendien participeert de ABW met financiële ondersteuning in lezingen bij FC Drunen, FA Rijen en FG Perspectief. Ook worden vanuit het bestuur de Website en deze Nieuwsbrief verzorgd.

Over de financiën waren er, zoals gebruikelijk, enkele vragen en opmerkingen, die deels betrekking hadden op formele kwesties. Zo was per abuis een extra blad van de begroting vergeten mee te zenden naar de clubs. Penningmeester Jan Versteeg hielp eenieder uit de brand. De afdeling staat er niet gek op, de broekriem moet een beetje worden aangehaald (geen subsidie van de provincie meer) maar er is nog voldoende in kas. Gerard Smulders gaat binnen het bestuur verder met het binnenhalen van sponsors, zoals bij Arca al gelukt is. De kascommissie verleende het bestuur dan ook decharge.
Er werd vanuit het bestuur nog even gewezen op de uitgezette enquete over de wensen van de leden en bij de rondvraag kwam onze "vergrijzing" nog eens voorbij. De organisatie van de Nederlandse Benevisie 2022 werd opgepikt door de hagelnieuwe club BC Roosendaal, dat is nog eens een binnenkomer !! Om half tien sloot Bart Zanbergen de vergadering af.

(HvdA)

Nieuwe contributie regeling voor nieuwe leden

De Landelijke Fotobond heeft in de laatste ledenvergadering een contributie-wijziging doorgevoerd voor nieuwe leden van de aangesloten fotoclubs.

Het oude systeem gaf de Fotobond te veel werk en soms problemen met de clubs. Daarin werd voor nieuwe leden die in de loop van het jaar werden aangemeld een pro rata contributie geheven. Deze werd bepaald door het resterend aantal kwartalen in dat jaar. Voorbeeld: aanmelding in mei. Resterende kwartalen: 2. Contributie: 2/4 x € 22 = € 11.

Vanaf nu wordt er geen contributie meer geheven voor het jaar van toetreding, maar een extra contributie in het volgende jaar, en wel over de netto toename van het aantal leden ten opzichte van vorig jaar. Voorbeeld: een club had vorig jaar 20 leden. In de loop van het jaar 2 leden weg en 5 nieuwe erbij. Netto toename: 3 leden = 23 leden. De contributie nota wordt nu   23 x € 22, + 3 x € 10, = € 536. De extra heffing van 3 x € 10 is bedoeld als contributie over het voorgaande jaar, waarin de leden toetraden.