Bestuursleden Fotobond afdeling Brabant West

Voorzitter Rob Storm    
Secretaris Arie Sweegers    
Penningmeester Jan Versteeg    
Bestuursleden

Henk van den Anker
Wilco van Bragt
Gerard Smulders
Monique de Zwart

 

 

Bestuursvergaderingen

De huidig geplande bestuursvergaderingen van de afdeling Brabant West vinden in 2022 plaats op:

 - n.t.b.

Agendastukken voor de vergadering kunnen tot een week van te voren worden ingebracht via de secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(Online) ALV 2021

Op 24 februari is de algemene jaarvergadering gehouden. Dit jaar was het vanwege de corona-maatregelen een online bijeenkomst. Aanwezig waren de verenigingen AFVP Etten Leur, FC Optiek, AFV Kontrast, FG ’t Statiefje, FC Silhouet, TAFV, FC Steenbergen, FC Raamsdonksveer, FA Rijen en AFV de Ontspanner, aangevuld met 1 persoonlijk lid.

In zijn openingswoord gaf de scheidend voorzitter aan dat de agenda beperkt zou blijven tot de noodzakelijke onderdelen en dat later in het jaar wordt gepoogd een “normale” ledenvergadering te organiseren.

De notulen en het jaarverslag van de secretaris riepen weinig vragen op.

De penningmeester liet in zijn jaarverslag zien dat het tekort beperkt bleef tot € 77 maar hij tekende hier wel bij aan dat dit geringe bedrag vooral te danken was aan het feit dat veel activiteiten geen doorgang konden vinden. De meeste aandacht bij het financieel overzicht ging uit naar de verminderde bijdrage van de landelijke Fotobond. De voorzitter wees er de leden op dat niet de afdeling maar de verenigingen de mogelijkheid hebben om het beleid van de landelijke bond om te buigen. Het is wel een taak van de afdeling om de verenigingen hiervoor van voldoende informatie te voorzien.

De kascontrole-commissie meldde dat ze boeken had onderzocht en dat de penningmeester zijn zaken goed op orde had. De aanvulling voor de nieuwe kascontrolecommissie kwam moeiteloos tot stand.

Bij de bespreking van de begroting meldde de voorzitter dat het bestuur de intentie heeft om de Benevisie door te laten gaan. De voorzitter van de organiserende vereniging AFVP Etten Leur gaf aan dat hiervoor in het weekeinde van 6 en 7 november ruimte is gereserveerd. Verder kwam de contributiebijdrage aan de Fotobond ter sprake. Duidelijk werd dat de verwachte reductie ten goede komt aan de verenigingen.

Bij de bestuursverkiezing gaf Bart Zandbergen de voorzittershamer over aan Rob Storm, lid van FC Raamsdonksveer. Nadat Rob zich kort had voorgesteld, dankten een aantal vertegenwoordigers Bart voor zijn enthousiaste manier van leiding geven en wensten Rob veel succes met zijn nieuwe functie.

In de rondvraag kwam o.a. het online foto-bespreken aan bod. Skype kwam daarbij naar voren als een goedkoop (gratis) alternatief voor het dure Zoom-abonnement.

Na ongeveer 1 uur dankte de nieuwe voorzitter alle vertegenwoordigers voor hun aanwezigheid en inbreng en sloot de vergadering.