Aanvraag ondersteuning lezing

Het bestuur van de Fotobond afdeling Brabant West biedt de mogelijkheid om gezamenlijk met uw club een lezing te organiseren.De afdeling ondersteunt de club met:

- Het opstellen van een affiche

- Een geldelijke bijdrage 

- Indien gewenst advies/ondersteuning voor (het vinden van) een geschikte locatie. 

Vanzelfsprekend zijn aan deze ondersteuning enkele voorwaarden gekoppeld:
- Fotobond ABW ondersteund maximaal 4 lezingen per jaar
- De geldelijke bijdrage is maximaal € 100,00 per lezing
- De lezing dient vrij toegankelijk te zijn voor alle leden van de afdeling
- De inhoud (en spreker) van de lezing dient interessant te zijn voor de leden
- De afdeling probeert geografische spreiding te promoten
- De afdeling probeert spreiding van de lezingen over het gehele jaar te promoten.  

In het geval Fotobond ABW meer aanvragen ontvangt dan het maximaal aantal lezingen dat ondersteund kan worden, wordt gekeken naar de inhoud van presentatie, de locatie en de geplande datum. Lezingen die vanuit een jubilieum van de club georganiseerd worden, hebben een voorkeur boven lezingen zonder speciaal tintje. 

U kunt u aanvraag hier indienen. Fotobond ABW zal daarna contact met u opnemen m.b.t. de aanvraag.