Werkgroep AV-series

Maak je naast foto's ook graag AV-series dan kan de werkgroep AV wellicht veel voor je betekenen.  

Binnen de fotoclubs is het dieper ingaan op AV producties vaak een wat lastig verhaal, dit omdat er naast fotografie toch wat meer aspecten bij komen kijken. Als AV makers onder elkaar kun je dieper op de materie ingaan, zo nodig afgestemd op het gewenst niveau van de auteur, wat een verrijking is voor deze mooie hobby. Dus ben je binnen je fotoclub actief met het maken van AV’s, kom dan eens (vrijblijvend) bij ons langs. Wij denken dat we een aanvullend klankbord zijn voor deze mooie hobby voor ieder niveau.

De AV-groep 1592 is in 1992 als regionale klankdia-gespreksgroep van Fotobond Afdeling Brabant-West (15) van start gegaan (dan weet je ook meteen waar de naam 1592 van afkomstig is), en na 25 jaar nog steeds actief! En je kent ons wellicht van de jaarlijkse AV studiedag Rijen welke afgelopen januari voor de 24e keer plaatsvond. Inmiddels zijn we natuurlijk mee geëvolueerd van ‘klankdia’ met dia projectoren naar ‘audio-visuele’ projecties met behulp van beamer en PC. Dit medium biedt nog veel meer creatieve mogelijkheden, waarbij het stilstaand fotobeeld nieuwe dimensies krijgt. In onze regionale AV groep spelen deze ontwikkelingen ook een belangrijke rol, met name hoe kun je al die creatieve mogelijkheden op een goede manier inzetten om de inhoud van de AV productie kracht bij te zetten.

In onze AV groep bespreken we vooral inhoudelijk onze producties, steeds met het doel om er van te leren en /of geïnspireerd te geraken. Daarbij komt o.a. de inhoudelijke kant / het verhaal, de fotografie, de muziek / geluidsband en waar mogelijk ook de techniek aan de orde. Het is niet van belang met wat voor (merk) programmatuur je werkt, het gaat vooral om het eindresultaat dat besproken wordt. Naast bespreken van elkaars werk hebben we ook met enige regelmaat uitwisseling met andere regionale AV groepen.

De regionale AV-groep 1592 komt vier keer per jaar bijeen in de periode september – mei, steeds op de dinsdagavond van 19.30 – 22.00 u in cultureel centrum De Boodschap te Rijen. Kijk voor de datums van bijeenkomsten en aanmelding voor een vrijblijvend bezoek van een van onze avonden op onze website www.avgroep1592.nl.

Graag tot ziens!

AV-Groep 1592, Henk-Jan de Weert, Piet Huijgens, Hans Vermaas

Black White   terugblikken   la sagrada familia