Landelijk Mentoraat

Elk jaar wordt door de landelijke fotobond het Landelijk Mentoraat georganiseerd, een coaching traject voor leden van de Fotobond. Alle leden van de Fotobond kunnen deelnemen, dus zowel persoonlijke leden als fotoclubleden van de Fotobond. Het Landelijk Mentoraat is gericht op de verdere inhoudelijke fotografische ontwikkeling van de fotograaf.

Om aan het Landelijk mentoraat te kunnen deelnemen moet men werk inzenden voor een ballotage. Belangstellende fotografen betalen hiervoor een vergoeding.

Toetreding tot het Landelijk Mentoraat geschiedt na een positieve beoordeling van de ballotage-commissie. De ballotage-commissie bestaat uit vier ervaren Bondsmentoren. Het landelijk mentoraat heeft een looptijd van zes maanden en wordt georganiseerd door de Taakgroep Opleiding & Sprekers van de Fotobond. De deelnemers worden begeleid door een ervaren Bondsmentor. De Fotobond verstrekt een subsidie voor het Landelijk Mentoraat, waardoor de kosten voor de deelname lager zullen zijn.

Kijk voor meer info op de website www.fotobond.nl